Ετικέτα

Ετικέτες σχεδιασμένες με ευδιάκριτα σχέδια, ευανάγνωστες γραμματοσειρές και πρωτοτυπία. Σύννομες με τους κανόνες σήμανσης του ΕΦΕΤ, της ΕΕ αλλά και στα πρότυπα του FDA.

Απώτερος στόχος είναι η καλλιέργεια της αισθητικής κουλτούρας του καταναλωτή από την καθημερινή τριβή με τα προϊόντα στις προθήκες των super market ώστε να φαντάζει η έξοδος από αυτά σαν η είσοδος σε μια γκαλερί…

Design inspired by a Minoan pottery fragment (2100BC)

With what Pablo would accompany his food?